Uzņemšana

 

Plānotā izglītojamo uzņemšana

2018./2019.mācību gadā

Uzņemšanas rezultāti 2018 (pdf)

Pēc devītās klases:

 

Pēc 12. klases:

 

 

Jauniešu garantija (no 17. g.v.):

 

 

Nepieciešamie dokumenti:

  • Vispārējo pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu;
  • Sekmju izraksta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu;
  • Medicīniskā izziņa (izraksts no stacionārā pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes, veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju;
  • Deklarētās dzīves vietas izziņas kopija;
  • Personu apliecinoša dokumenta kopija (pase vai personas apliecība (eID), uzrādot dokumenta oriģinālu;
  • Sešas fotogrāfijas (3x4cm).

 

Izglītojamo uzņemšanas kārtība