Uzņemšana

Izglītojamo uzņemšana

Valsts budžeta finansētās profesionālās izglītības programmās 2018./2019.m.g.

ziemas uzņemšanā

Pēc 12.klases

Loģistikas darbinieks (mācību ilgums 1,5 gadi)

Datorsistēmu tehniķis (mācību ilgums 1,5 gadi)

 

Izglītojamo uzņemšana

Jauniešu garantijas finansētās profesionālās izglītības programmās 2018./2019.m.g.

ziemas uzņemšanā

 Pēc 9.klases

Pavārs (mācību ilgums 1 gads)

Metinātājs (Rokas lokmetinātājs (MMA); Lokmetinātājs metināšanaā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG))(mācību ilgums 1gads)

Pēc 12.klases

Mehatronisku sistēmu tehniķis (mācību ilgums 1,5 gadi)

Grāmatvedis (mācību ilgums 1,5 gadi)

Nepieciešamie dokumenti:

  1. Vispārējo pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītibu apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu;
  2. Sekmju izraksta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu;
  3. Medicīniskā izziņa (izraksts no stacionārā pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes, veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju;
  4. Deklarētās dzīves vietas izziņas kopija;
  5. Personu apliecinoša dokumenta kopija (pase vai personas apliecība (eID), uzrādot dokumenta oriģinālu;
  6. Sešas fotogrāfijas (3x4cm).

Dokumentus pieņem PIKC ‘’Liepājas Valsts tehnikums’’ telpās Vānes ielā 4, kabinetā C 109 no 2017.gada 29.novembrim līdz 2018.gada 4.janvārim katru darba dienu no 9:00 līdz 14:00

Informācija:

E –pasts: uznemsana@lvt.lv

Tel.: 25621230