Uzņemšana

 

Plānotā izglītojamo uzņemšana

2019./2020. mācību gadā

Pēc devītās klases:

 • Apdares darbu tehniķis (4 gadi)
 • Jaunums! Ēku būvtehniķis (4 gadi)
 • Elektrotehniķis (4 gadi)
 • Tērpu izgatavošanas un stila speciālists (4 gadi)
 • Automehāniķis (4 gadi)
 • Rūpniecības komercdarbinieks (4 gadi)
 • Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks (4 gadi)
 • Grāmatvedis (4 gadi)
 • Finanšu darbinieks (4 gadi)
 • Pavārs (4 gadi)
 • Viesmīlības pakalpojumu speciālists (4 gadi)
 • Programmēšanas tehniķis (4 gadi)
 • Mehatronisku sistēmu tehniķis (4 gadi)
 • Jaunums! Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs (4 gadi)
 • Loģistikas darbinieks (4 gadi)
 • Jaunums! Frizieris – stilists (4 gadi)
 • Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizētās gāzes iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) (3 gadi)
 • Jaunums! Inženierkomunikāciju montētājs (3 gadi)
 • Kokapstrādes iekārtu operators (3 gadi)
 • Konditora palīgs (3 gadi)
 • Pavāra palīgs (3 gadi)

 Pēc 12. klases:

 • Pavārs (1,5 gadi)
 • Konditors (1,5 gadi)
 • Frizieris (1 gads)