Uzņemšana

Plānotā izglītojamo uzņemšana

2018./2019.mācību gadā

Pēc 9.klases:

Profesionālā vidējā izglītība, mācību ilgums 4 gadi:

Arodizglītība, mācību ilgums 3 gadi:

 

 

 

Pēc 12.klases:

  • Apģērbu konstruēšanas un modelēšanas speciālists (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, mācību ilgums 1,5 gadi)

Sagatavošanā programmas:

Pēc 9.klases

  • Frizieris (arodizglītība, mācību ilgums 3 gadi)

Pēc 12.klases

  • Loģistikas darbinieks (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, mācību ilgums 1,5 gadi)

Nepieciešamie dokumenti:

  • Vispārējo pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu;
  • Sekmju izraksta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu;
  • Medicīniskā izziņa (izraksts no stacionārā pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes, veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju;
  • Deklarētās dzīves vietas izziņas kopija;
  • Personu apliecinoša dokumenta kopija (pase vai personas apliecība (eID), uzrādot dokumenta oriģinālu;
  • Sešas fotogrāfijas (3x4cm).